„Pletenica života“ 10.3.2016


Natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- faza III
Broj poziva Hr.2.3.04.
Kodni broj : HR.2.3.04-0011
Naziv projekta: Pletenica života
Ukupni proračun projekta: 1.141.001,89 kn
Bespovratna sredstva: Europski socijalni fond i Državni proračun RH
Trajanje projekta: 14 mjeseci
Nositelj: Bjelovarsko bilogorska županija
Partneri:
Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo
Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac
Grad Grubišno Polje
Motiv projekta: Izravno pomoći ciljanoj skupini na način da će ih se osnažiti i
pružiti im nova znanja i vještine za njihov aktivan pristup tržištu rada, kao i za
samozapošljavanje.
Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja 
nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom i razviti nove 
socijalne usluge.
Posebni ciljevi projekta jesu: (1) povećati mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom na području Bjelovarsko-bilogorske županije(2) ustanoviti dugotrajno održive modele temeljene na partnerstvu za poboljšanje njege i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga.Ciljana skupina: 36 članova obitelji s ovisnim članom.
Potrebe ciljane skupine su: razvoj mogućnosti zapošljavanja; povećanje mogućnosti za zapošljavanje na tržištu rada; povećanje konkurentnosti na tržištu rada; povećanje protoka informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja; razvoj učinkovite infrastrukture koja se fokusira na razvoj socijalnih usluga;
specijalizirana obuka za ciljano radno mjesto i potrebe poslodavca; stjecanje radnog iskustva.
Krajnji korisnici: ovisni članovi, nezaposlene osobe (11.875), jedinice lokalne samouprave (18 općina i 5 gradova) jedinica regionalne samouprave, poslodavci, lokalna zajednica.Aktivnosti:
Upravljanje projektom i administracija
Informiranje, motiviranje i uključivanje zainteresiranih
Adaptacija, opremanje dnevnih boravaka i osnivanje mobilnog tima
Motivacijsko komunikacijske radionice
Stjecanje novih znanja i vještina za (samo)zapošljavanje
Stavljanje u funkciju dnevnih boravaka i mobilnog tima
Promidžba i vidljivost

http://pletenica-zivota.info/


sjena