Sufinanciranje projekta „Pletenica života“ 17.12.2014


Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo jesa  Ministarstvom socijalne politike i mladih 18.11.2014. godine potpisala Ugovor o sufinanciranju Projekta „ Pletenica života“.
Vrijednost Projekta iznosi 107.519,00 kuna i provoditi će se 12 mjeseci  počevši od 18.11.2014.
KRATAK OPIS PROJEKTA:
„Pletenica života“ ima cilj poboljšati kvalitetu života osobama starije životne dobi, zadržavanje njihove aktivnosti i uključenosti u život lokalne sredine. Provođenjem projekta želi se senzibilizirati lokalna zajednica na rješavanje problema osoba starije životne dobi i time doprinijeti prevenciji njihove socijalne isključenosti.

CILJ PROJEKTA:
Obuhvatiti veći broj starijih osoba i uključiti ih u izvaninstitucionalni oblik skrbi u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta života.

CILJANA SKUPINA:
Osobe starije od 65 godina, osobe smanjenih funkcionalnih sposobnosti, samačka domaćinstva bez ili sa malim novčanim primanjima, osobe narušenog fizičkog zdravstvenog stanja, osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1.    Organizacija prehrane korisnika – priprema obroka, dostava namirnica
2.    Održavanje osobne higijene – kupanje i njega
3.    Održavanje čistoće stambenog prostora – kuće i okućnice
4.    Organizacija zdravstvene skrbi – prijevoz liječniku, dostava lijekova i kontrola uzimanja lijekova, dostava uputnica i ortopedskih pomagala, kontrola RR i GUK-a
5.    Psihosocijalna podrška – razgovor zbog prevladavanja usamljenosti
6.    Informativne i savjetodavne radionice i edukacije radi zaštite osobne sigurnosti i uvida u osobna prava

sjena