O udruzi


Program Pomoć u kući, u Općini Veliko Trojstvo, počeo se provoditi 1. studenog 2008. godine.
Isti se provodi uz pomoć Bjelovarsko-bilogorske županije.
Temeljni cilj mu je osiguranje što duljeg nastavka življenja starijih osoba u vlastitom okruženju, poboljšanja kvalitete života i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Kao i u većem dijelu domovine i u Općini Veliko Trojstvo prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja - starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava, što zahtjeva pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo i stvaranju uvjeta za dostojanstveno, kvalitetno i sigurno življenje u vlastitom domu. Djelatnosti Programa usmjerene su na nekoliko glavnih područja: organizaciju prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice, pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju, psihosocijalna podrška te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava.

Program 'Pomoć u kući'

- Korisnici usluga iz Programa su osobe starije od 65 godina života među kojima se prvenstveno nastoje obuhvatiti osobe:
- koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima odnosno osobe kojima članovi obitelji ne mogu osigurati potrebnu skrb
- osobe teškog materijalnog i socijalnog položaja
- starije osobe smanjenih funkcionalnih sposobnosti i teže narušenog zdravlja.


Program 'Pomoć u kući'

Usluge iz Programa pružaju se u svih 11 naselja općine i obuhvaćaju oko 200 starijih osoba (korisnika). U naselju Veliko Trojstvo ima 100 korisnika, Grginac broji 13 korisnika, Maglenča 16, Vrbica 9, Paulovac 7, Malo Trojstvo 6, Kegljevac 2, Višnjevac ima 13 korisnika, Martinac 14, Ćurlovac 19, a u naselju Dominkovica gerontodomaćica odlazi jednoj korisnici koja živi sama.

Program 'Pomoć u kući'

Na području Općine smo u nekoliko navrata organizirali u par domaćinstava akciju čišćenja, a nastojimo razvijati solidarnost među korisnicima i ostalim mještanima Općine. Tako smo od jedne korisnice dobili crijep koji joj nije trebao da bi kod druge korisnice prekrili dio krova koji je prokišnjavao. Osim pružanja pomoći u obavljanju kućanskih poslova koje korisnici ne mogu sami obaviti, brinemo i o zdravlju korisnika. Pored brige o redovitom uzimanju i dostavi lijekova, prijevozu liječniku, kontroli GUK-a i RR, obavljamo cijepljenje protiv gripe korisnika koji to žele.

Program 'Pomoć u kući'

Svake godine na inicijativu Općine obilježimo Međunarodni dan starijih osoba skromnim poklonom i čestitkom. Korisnici su zahvalni što ih se netko i taj dan sjeti i obiđe. Na pružanju usluga zaposleno je 12 djelatnika:
- 8 gerontodomaćica,
- 2 pomoćna radnika,
- medicinska sestra i voditeljica.


Program 'Pomoć u kući'

Od 1. listopada 2012. godine Program Pomoć u kući starijim osobama, postaje Udruga pri Općini Veliko Trojstvo, te i dalje obavlja sve usluge kao i do sada. Svojim trudom i zalaganjem koje korisnici prepoznaju i cijene, a uz financijsku podršku Bjelovarsko – bilogorske županije, djelatnici Udruge će na zadovoljstvo korisnika i dalje odlaziti u njihove domove i učiniti njihovu treću životnu dob što kvalitetnijom.