ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA II 8.9.2020


Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, potpisala je u petak, 04.09.2020. u Slavonskom Brodu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0206. - Program zapošljavanja žena u Velikom Trojstvu.
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. a posrednici su MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE kao Upravljačko tijelo i HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 927.880,00 kuna.
Projekt će provesti Udruga pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo i partneri u Projektu:

- Općina Veliko Trojstvo
- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Ciljevi Projekta su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, povećati njihovu razinu kvalitete života te nastaviti sa socijalnim uključivanjem krajnjih korisnika pružanjem pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
U tijeku provođenje Projekta zaposlene žene imat će mogućnost obrazovanja/osposobljavanja što će uvelike utjecati na njihovu radnu aktivaciju/zapošljavanje i nakon završetka projekta.
Trajanje provedbe Projekta je 18 mjeseci. Početni datum Projekta je 9. mj. 2020. a zaključni datum provedbenih aktivnosti je 2. mj. 2022.
sjena