Projekt "Program zapošljavanja žena u Velikom Trojstvu 7.10.2021


U provođenje Projekta "Program zapošljavanja žena u Velikom Trojstvu" Kodni broj: UP.02.1.1.13.0206, uspješno je završeno osposobljavanje deset žena zaposlenih u Projektu.
Devet je dobilo Uvjerenje o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice a jedna Uvjerenje o osposobljavanju za poslove samostalnog knjigovođe.

sjena