Oglas za prijam u radni odnos u projektu „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423 11.11.2022


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022.) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 za projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nositelj projekta: Općina Veliko Trojstvo, partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje dana 11. studenoga 2022. godine:

Oglas za prijam u radni odnos u projektu„Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423

Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (program Zaželi – faza III u projektu "Trojačke ruže – faza III", kodni broj: UP.02.1.1.16.0423)

Broj traženih osoba: 10

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 (šest) mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje općine Veliko Trojstvo (Naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica)

Adresa na koju se mogu podnijeti prijave i rok za podnošenje prijave: Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku deset (10) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno sa danom 21. studenoga 2022. godine, na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo, uz naznaku: Prijava na oglas – „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423

Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima: O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku javnom objavom na internetskoj stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr).

Ostale informacije: Kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvane na razgovor (intervju). Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Tekst Oglasa za prijam u radni odnos u projektu „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nalazi se u privitku, te je Oglas objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

sjenaikona
Oglas_za_prijam_u_radni_odnos_u_projektu_Trojacke_ruze   

dividerikona
Privola_za_obradu_osobnih_podataka_11.11.2022   

divider